Menu
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Poniżej zamieszczamy ostateczną wersję Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

W 2012 roku Polska przyjęła Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Polska jest zobowiązana zdawać relacje do Organizacji Narodów Zjednoczonych z wdrażania Konwencji.

Poniższy raport jest alternatywny wobec raportu przygotowanego przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich, a przygotowany przez szerokie forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Treść raportu była szeroko konsultowana, a ostateczna wersja przekazana do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport alternatywny ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zapisy konwencji są wdrażane w Polsce, a w szczególności wskazać, w jakich obszarach nie są wdrażane. Według różnych źródeł w Polsce jest od 3 milionów do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które są często narażone na dyskryminację. Konwencja wskazuje, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, a rolą organizacji pozarządowych jest pilnowanie, by zadziałała w Polsce.

Społeczny Raport Alternatywny – kliknij aby pobrać w formacie PDF

8 years, 7 months ago Możliwość komentowania Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce została wyłączona