Menu

Jeden procent!

ulotka1wew

Zobacz jak przekazać 1%:

 

PIT-37 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej):
blok I:
rubryka 131 – numer KRS – ,,0000370646″
rubryka 132 – wnioskowana kwota – 1% z kwoty z rubryki 130
(zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy w dół)
(Przykład: 54zł 30gr przy 5432zł w rubryce 130)
blok J:
rubryka 133 – cel szczegółowy 1% – nie trzeba wypełniać.
rubryka 134 – można, ale nie trzeba zaznaczać.
rubryka 135 – nie trzeba wypełniać.

PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą):
blok P:
rubryka 310 – numer KRS – ,,0000370646″
rubryka 311 – wnioskowana kwota – 1% z kwoty z rubryki 309
(zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy w dół)
blok R:
rubryka 312 – cel szczegółowy 1% – nie trzeba wypełniać.
rubryka 313 – można, ale nie trzeba zaznaczać.
rubryka 314 – nie trzeba wypełniać.

PIT-36L (dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
opodatkowaną liniowo):
blok O:
rubryka 95 – numer KRS – ,,0000370646″
rubryka 96 – wnioskowana kwota – 1% z kwoty z rubryki 94
(zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy w dół)
w bloku P:
rubryka 97 – cel szczegółowy 1% – nie trzeba wypełniać.
rubryka 98 – można, ale nie trzeba zaznaczać.
rubryka 99 – nie trzeba wypełniać.

PIT-38 (dla osób, które osiągnęły przychody m.in.
ze zbycia papierów wartościowych):
blok H:
rubryka 58 – numer KRS – ,,0000370646″
rubryka 59 – wnioskowana kwota – 1% z kwoty z rubryki 57
(zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy w dół)
blok I:
rubryka 60 – cel szczegółowy 1% – nie trzeba wypełniać.
rubryka 61 – można, ale nie trzeba zaznaczać.
rubryka 62 – nie trzeba wypełniać.

LUB PO PROSTU KLIKAJĄC TUTAJ