Menu

Wolontariat – pierwsze kroki

Cele:

1.  Zachęcenie uczestników do udziału w wolontariacie

2. Pomoc w wyborze preferowanego rodzaju wolontariatu

3. Omówienie konkretnych rodzajów wolontariatu (pomoc dzieciom, osobom starszym, praca z osobami niepełnosprawnymi)

4. Przedstawienie realiów wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza

5. Podstawowe techniki pracy z osobami starszymi, dziećmi, osobami niepełnosprawnymi

6. Podstawowa wiedza dotycząca konkretnych rodzajów niepełnosprawności

Techniki warsztatowe:

1. ćwiczenia indywidualne

2. ćwiczenia w grupach

3. filmy i prezentacje multimedialne

Wielkość grupy: około 10 osób

Czas trwania warsztatów: 4 – 6 godzin (z przerwami)

 Zapewniamy materiały warsztatowe oraz zaświadczenia o udziale 

Warsztaty zostały stworzone na prośbę Pracowni Alternatywnego Wychowania i przeprowadzone w jej siedzibie przez członków Stowarzyszenia Kolomotywa 22.03.2013 r., wiek uczestników wynosił 13 – 18 lat.