Menu

MISJA

Łączy nas jeden cel:

By każdy, nieważne czy w pełni sprawny czy z niepełnosprawnością, mógł w pełni wykorzystywać swoje talenty, spełniać marzenia, żyć samodzielnie i rozwijać się!

Osiągamy to przez włączanie społeczne osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie rozwoju osobistego i zawodowego oraz edukację społeczeństwa.

Organizacja Pożytku Publicznego

Kolomotywa to założone w 2010 roku stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysł narodził się podczas wyjazdu dla osób z niepełnosprawnością, organizowanego przez grupę przyjaciół (pod egidą parafii Świętego Jana XXIII w Łodzi), choć dojrzewał w naszych sercach już od dawna. Członkami stowarzyszenia są osoby pełno i niepełnosprawne, rodzice, wolontariusze, nauczyciele, uczniowie, studenci, wszyscy, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.