Menu

O NAS

Organizacja Pożytku Publicznego

Kolomotywa to założone w 2010 roku stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysł narodził się podczas wyjazdu dla osób z niepełnosprawnością, organizowanego przez grupę przyjaciół (pod egidą parafii Świętego Jana XXIII w Łodzi), choć dojrzewał w naszych sercach już od dawna. Członkami stowarzyszenia są osoby pełno i niepełnosprawne, rodzice, wolontariusze, nauczyciele, uczniowie, studenci, wszyscy, którzy pragną pomagać innym w wykorzystywaniu 100% ich potencjału. Od 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.