Menu

Wolontariusz – frajer czy bohater?

Cele

 1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu
 2. Zachęcenie do działalności wolontarycznej poprzez przedstawienie korzyści i możliwości związanych z wolontariatem oraz pozytywnego aspektu etycznego
 3. Zapoznanie uczniów z różnymi możliwościami podjęcia działalności wolontarycznej w Łodzi
 4. Zapoznanie z aspektem praktycznym i prawnym działania w Łódzkich organizacjach pozarządowych na wybranych przykładach (np.: Krwinka, Hospicjum, AmaDeum, Kolomotywa, PROM)
 5. Zapoznanie z podstawowymi problemami, z którymi można spotkać się podczas działalności wolontarycznej i sposobami rozwiązywania ich
 6. Zapoznanie z informacjami na temat Kolomotywy

 

 Sylwetka ,,absolwenta warsztatów”

 1.  Osoba, która ukończyła warsztaty wie kim jest wolontariusz, czy chce nim zostać i jaka jest jego / jej motywacja do działania wolontarycznego
 2.  Wie jakie są możliwości i korzyści wynikające z działania wolontarycznego
 3. Zna mniej więcej rynek Łódzkich organizacji pozarządowych i jest w stanie wskazać w których chciałby/chciałaby działać
 4. Poznała wybrane aspekty prawne i praktyczne związane z działalnością wolontaryczną
 5. Poznała podstawowe problemy, z jakimi można spotkać się w działalności wolontarycznej i możliwe sposoby ich rozwiązania

Czas trwania warsztatów: 90 min (dwie godziny lekcyjne)

Zapewniamy materiały warsztatowe oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Warsztaty zostały przez nas przeprowadzone w XXI LO w Łodzi,  16.12.2012. 

 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty