Menu

Dołącz do nas!

Wolontariat:

wolon
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Stowarzyszenia – chcielibyśmy Cię poznać, skontaktuj się z nami:

e-mail: kontakt@kolomotywa.org
telefon: 511111747

formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Członkostwo:

kasia f

 

 

 

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu określone są w § 18 statutu:

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. przyczyniania się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
3. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
4. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
5. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd.

2. Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
3. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
4. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
5. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.

Jeśli jesteś zdecydowany zostać aktywnym członkiem stowarzyszenia DOŁĄCZ DO NAS!

W tym celu prosimy o przesłanie maila z imieniem, nazwiskiem oraz krótką informacją o sobie i przyczynach chęci przystąpienia do stowarzyszenia na adres:

kontakt@kolomotywa.org

lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Oraz o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) na adres:

“Stowarzyszenie Kolomotywa”
ul. Zelwerowicza 59
90-148 Łódź