Menu

WSPÓŁPRACA

Aby móc realizować nasze cele podejmujemy współpracę zarówno z różnymi organizacjami pozarządowymi, wymieniając się doświadczeniem i pomagając sobie wzajemnie, jak i poszukujemy sponsorów chętnych do wspierania naszej działalności. Poszukujemy również wolontariuszy chcących brać udział w akcjach lub wolontariacie stałym.