Menu
Członek Zarządu - Agnieszka Janek

Członek Zarządu – Agnieszka Janek

Psychopedagog, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog.

W Kolomotywie koordynuje sieć asystencką i zajmuje się wszystkimi działaniami w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz edukacją antydyskryminacyjną.

Jej misją życiową jest walka ze stereotypowym myśleniem na temat ludzi niepełnosprawnych. Uważa, że każdy jest inny i każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Życie traktuje jako wyzwanie.

W wolnych chwilach czyta, starając się pogłębiać swoją  wiedzę na temat psychiki i fzjologii człowieka – odkrywa naszą wyjątkowość. Kocha góry i zwierzęta, szczególnie psy i konie.

***

„Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *