Menu
Prezes - Adam Zawisny

Prezes – Adam Zawisny

Absolwent studiów polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współautor Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu. W Łodzi pełni funkcję przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Urzędzie Miasta.

Prelegent i autor publikacji naukowych z zakresu niepełnosprawności.  W ramach pracy dyplomowej z polityki społecznej zajął się tematem mieszkań wspomaganych w Polsce, natomiast kończąc psychologię zajął się sytuacją społeczną dorosłych osób z autyzmem w Polsce na podstawie Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu.

W Kolomotywie „od początku”. Od 6 lat kieruje obozami aktywizacyjnymi „Myśl Inaczej” w Sulejowie, zainicjował i koordynował cykl szkoleń dla wolontariuszy i specjalistów w Łodzi pt. „Wspieraj Mądrze”. W ramach Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem „Adiutare” prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu dla uczniów, studentów i nauczycieli. W Warszawie współkoordynował Projekt Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” dla osób z autyzmem, a obecnie pracuje przy dalszym wdrażaniu wolontariatu koleżeńskiego w Polsce, przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PFRON. Koordynator Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej „Deinstytucjonalizacja – szansą na dobrą zmianę”.

Absolwent programu „Profesjonalny Menedżer w NGO” Collegium Civitas i KMS „Inicjatywy” i licznych szkoleń specjalistycznych z tematyki NGO oraz niepełnosprawności. Uczestnik międzynarodowego Programu „Disability – Leaders for Tomorrow” federacji European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

Prywatnie najchętniej przeniósłby Tatry pomiędzy Łódź i Warszawę, oddając się tam grze na gitarze w drewnianym domu z paleniskiem i Wi-fi.

Kontakt:

e-mail: adam.zawisny@kolomotywa.org